Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
PLE2021/2 ordinari 25/02/2021
Propostes
Secretaria
Aprovació de la implementació del sistema audiovisual denominat videoactes per a l'elaboració i la gestió de les actes de les sessions del Ple municipal de l'Ajuntament de Canet de Mar Expedient 1217/2021 1629
00:09:25
Donar compte del nomenament del representant de l'Ajuntament de Canet de Mar al Patronat de la Fundació del Santuari de la Misericòrdia Expedient 1020/2021 947
00:20:56
Donar-se per assabentat de la successió d'AGBAR en el contracte de gestió del servei públic d'aigua potable subscrit per SOREA i l'Ajuntament de Canet de Mar Expedient 1395/2021 138
00:22:23
Proposta al Ple d'aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Canet de Mar Expedient 1287/2021 1155
00:24:08
Aprovació inicial de l'Ordenança de transparència i administració electrònica de l'Ajuntament de Canet de Mar Expedient 1217/2021 573
00:32:44
Aprovació actualització del conveni d'adhesió al Sistema central d'adquisicions subscrit amb la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya Expedient 1376/2021 1134
00:43:40
Resolució procediment imposició penalitats Canet de Mar Sport, SL Expedient 1388/2020 270
00:45:43
Autorització de cessió del contracte d'obra pública per a la construcció i l'explotació d'un edifici aquàtic cobert i hotel d'entitats Expedient 1388/2021 401
00:59:15
Intervenció
Aprovació de l'addenda d'actualització del conveni tipus regulador de l'assumpció de les funcions d'assistència en la gestió econòmica (ASGEL) Expedient 1376/2021 818
01:05:20
Proposta de Ple de l'aprovació de la modificació de crèdit 08/2021 de Transferència de crèdits Expedient 1627/2021 1610
01:09:07
Recursos Humans i Organització
Aprovació bases generals processos selectius Ajuntament de Canet de Mar Expedient 1461/2021 1660
01:17:57
Serveis territorials
Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a la prestació de serveis d'habitatge de l'oficina d'habitatge del Maresme Expedient 1376/2021 983
01:22:37
Educació, Igualtat i Participació
Creació del Consell d'Infants de Canet de Mar Expedient 1069/2021 1701
01:41:27
Alcaldia
Aprovació de l'organització i el funcionament del procés d'elaboració del Pla Estratègic 2030 de Canet de Mar Expedient 1226/2021 1706
01:47:12
Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar, amb l'adhesió dels grups municipals de Junts per Canet, PSC i Canet i Tu, per salvar el centre d'acollida i protecció de gats de Canet, dirigida per l'Associació Ajuda pels Animals de Canet de Mar (APAC) des de l'any 2008 Expedient 1029/2021 1101
01:59:57
Moció del grup municipal d'ERC, amb l'adhesió dels grups municipals de Primàries Canet de Mar i Som Canet, per declarar Canet de Mar municipi feminista Expedient 1029/2021 1646
02:40:35
Moció del grup municipal d'ERC, amb l'adhesió dels grups municipals de Primàries Canet de Mar i Som Canet, a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d'una llei trans estatal Expedient 1029/2021 1647
02:52:02
Moció del grup municipal de Junts per Canet, amb l'adhesió dels grups municipals del PSC, Primàries Canet de Mar, la CUP i Canet i Tu, perquè s'estudiï i tramiti la proposta d'una reubicació de l'Institut Sunsi Mora alternativa a les previsions del POUM per la salvaguarda i la protecció de l'espai d'interès natural de la finca dels ametllers de Can Grau de Muntanya Expedient 1029/2021 1729
03:00:44
Moció del grup municipal de Junts per Canet, amb l'adhesió dels grups municipals de Primàries Canet de Mar, la CUP i Canet i Tu, per acordar establir una moratòria de dos anys de noves llicències d'habitatges d'ús turístic Expedient 1029/2021 1728
03:01:38
Moció del grup municipal de Junts per Canet, amb l'adhesió dels grups municipals de Primàries Canet de Mar, la CUP i Canet i Tu, per a la creació de la preceptiva comissió per a la revisió i la modificació del Reglament orgànic municipal Expedient 1029/2021 1727
03:13:37
Precs i preguntes
03:34:29
[RATIFICACION] Assabentat al ple de renúncia al càrrec de patrons del patronat de la Fundació Els Garrofers
Assabentat al ple de renúncia al càrrec de patrons del patronat de la Fundació Els Garrofers
1  Actes pendents d'aprovar
00:07:34   Sense intervencions
2.1.1  Aprovació de la implementació del sistema audiovisual denominat videoactes per a l'elaboració i la gestió de les actes de les sessions del Ple municipal de l'Ajuntament de Canet de Mar Expedient 1217/2021 1629
00:09:25   Sense intervencions
2.1.2  Donar compte del nomenament del representant de l'Ajuntament de Canet de Mar al Patronat de la Fundació del Santuari de la Misericòrdia Expedient 1020/2021 947
00:20:56   Sense intervencions
2.1.3  Donar-se per assabentat de la successió d'AGBAR en el contracte de gestió del servei públic d'aigua potable subscrit per SOREA i l'Ajuntament de Canet de Mar Expedient 1395/2021 138
00:22:23   Sense intervencions
2.1.4  Proposta al Ple d'aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Canet de Mar Expedient 1287/2021 1155
00:24:08   Sense intervencions
2.1.5  Aprovació inicial de l'Ordenança de transparència i administració electrònica de l'Ajuntament de Canet de Mar Expedient 1217/2021 573
00:32:44   Sense intervencions
2.1.6  Aprovació actualització del conveni d'adhesió al Sistema central d'adquisicions subscrit amb la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya Expedient 1376/2021 1134
00:43:40   Sense intervencions
2.1.7  Resolució procediment imposició penalitats Canet de Mar Sport, SL Expedient 1388/2020 270
00:45:43   Sense intervencions
2.1.8  Autorització de cessió del contracte d'obra pública per a la construcció i l'explotació d'un edifici aquàtic cobert i hotel d'entitats Expedient 1388/2021 401
00:59:15   Sense intervencions
2.2.1  Aprovació de l'addenda d'actualització del conveni tipus regulador de l'assumpció de les funcions d'assistència en la gestió econòmica (ASGEL) Expedient 1376/2021 818
01:05:20   Sense intervencions
2.2.2  Proposta de Ple de l'aprovació de la modificació de crèdit 08/2021 de Transferència de crèdits Expedient 1627/2021 1610
01:09:07   Sense intervencions
2.3.1  Aprovació bases generals processos selectius Ajuntament de Canet de Mar Expedient 1461/2021 1660
01:17:57   Sense intervencions
2.4.1  Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a la prestació de serveis d'habitatge de l'oficina d'habitatge del Maresme Expedient 1376/2021 983
01:22:37   Sense intervencions
2.5.1  Creació del Consell d'Infants de Canet de Mar Expedient 1069/2021 1701
01:41:27   Sense intervencions
2.6.1  Aprovació de l'organització i el funcionament del procés d'elaboració del Pla Estratègic 2030 de Canet de Mar Expedient 1226/2021 1706
01:47:12   Sense intervencions
2.6.2  Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar, amb l'adhesió dels grups municipals de Junts per Canet, PSC i Canet i Tu, per salvar el centre d'acollida i protecció de gats de Canet, dirigida per l'Associació Ajuda pels Animals de Canet de Mar (APAC) des de l'any 2008 Expedient 1029/2021 1101
01:59:57   Sense intervencions
2.6.3  Moció del grup municipal d'ERC, amb l'adhesió dels grups municipals de Primàries Canet de Mar i Som Canet, per declarar Canet de Mar municipi feminista Expedient 1029/2021 1646
02:40:35   Sense intervencions
2.6.4  Moció del grup municipal d'ERC, amb l'adhesió dels grups municipals de Primàries Canet de Mar i Som Canet, a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d'una llei trans estatal Expedient 1029/2021 1647
02:52:02   Sense intervencions
2.6.5  Moció del grup municipal de Junts per Canet, amb l'adhesió dels grups municipals del PSC, Primàries Canet de Mar, la CUP i Canet i Tu, perquè s'estudiï i tramiti la proposta d'una reubicació de l'Institut Sunsi Mora alternativa a les previsions del POUM per la salvaguarda i la protecció de l'espai d'interès natural de la finca dels ametllers de Can Grau de Muntanya Expedient 1029/2021 1729
03:00:44   Sense intervencions
2.6.6  Moció del grup municipal de Junts per Canet, amb l'adhesió dels grups municipals de Primàries Canet de Mar, la CUP i Canet i Tu, per acordar establir una moratòria de dos anys de noves llicències d'habitatges d'ús turístic Expedient 1029/2021 1728
03:01:38   Sense intervencions
2.6.7  Moció del grup municipal de Junts per Canet, amb l'adhesió dels grups municipals de Primàries Canet de Mar, la CUP i Canet i Tu, per a la creació de la preceptiva comissió per a la revisió i la modificació del Reglament orgànic municipal Expedient 1029/2021 1727
03:13:37   Sense intervencions
4  Urgència.- Assabentat renúncia membres patrons F. Els Garrofers
03:24:18   Sense intervencions
3  Precs i preguntes
03:34:29   Sense intervencions
<